Malacky.sk: Úvodná stránka

Dnes je 19.07.2024. Čas načítania stránky: 07:25:35. Meniny má Dušana.   

Všeobecné vyhlásenia

Prehlásenie o ochrane súkromiaZa účelom zlepšenia obsahu a použiteľnosti webových stránok mesto Malacky automaticky zhromažďuje od svojich užívateľov niekoľko kategórií informácií. Tieto informácie obsahujú:
 • IP (Internet Protocol) adresu užívateľov a poskytovateľa internetového pripojenia, alebo užívateľovho počítača, pokiaľ má priamo pridelenú IP adresu
 • Plné doménové meno užívateľovho poskytovateľa internetového pripojenia, alebo užívateľovho počítača, pokiaľ má priamo pridelené doménové meno.
 • Dátum a čas, kedy užívateľ navštívil stránky.
Všeobecné dáta (iné než osobné) sú zoskupované pre účely sledovania použiteľnosti, výkonu a účinnosti stránok. Prieskumy slúžia k zlepšeniu služieb zákazníkov, použiteľnosti a obsahu webových stránok.

Mesto Malacky nezhromažďuje dáta pre komerčné alebo obchodné účely. Mesto nepredáva, neprenajíma a ani žiadnym spôsobom neposkytuje zhromaždené údaje nikomu inému pre komerčné alebo obchodné účely.

Informácie poskytované webovému portálu malacky.skPri návšteve, používaní a práci na malacky.sk, môže užívateľ dobrovoľne podať mestu informácie, okrem iného elektronickou poštou (e-mailom), vyplnením a podaním elektronického formuláru, alebo používaním portálu. Takto dobrovoľne podané informácie sú uložené v bezpečnom prostredí a budú použité mestom pri plnení povinností a/alebo záväzkov ku svojim občanom.

Účely, pre ktoré môžu byť použité dobrovoľne podané informácie, zahŕňajú napríklad nasledovné:
 • Uľahčujú zodpovedanie žiadosti o informácie, ktoré nie sú dostupné na malacky.sk
 • Uľahčujú riešenie problému, ktorý bol ohlásený mestu prostredníctvom malacky.sk
 • Vedenie zoznamu strán zainteresovaných v určitej problematike a aspektu života v Malackách, pri ktorých mesto v budúcnosti predpokladá zverejňovanie ďalších informácií.
 • Zverejnenie takejto informácie na základe žiadosti vznesenej podľa práva o slobode informácií alebo súdneho príkazu, pokiaľ táto informácia nie je právne chránená.
Mesto tretej strane neprenajme, nepredá ani si s treťou stranou nevymení osobné údaje užívateľov (t.j. údaje ako meno, adresu, telefónne číslo, e-mail atď., ktoré identifikujú užívateľa ako konkrétnu osobu) bez výslovného súhlasu užívateľa. Pokiaľ malacky.sk pošle užívateľovi elektronický mail (e-mail), taký e-mail nie je dôverný, a je vo svojej podstate identický s informáciami všeobecne dostupnými verejnosti.

Zabezpečenie/bezpečnosťV určitých prípadoch má užívateľ možnosť získať či vytvoriť si heslo pre prístup alebo podanie osobných informácií. Heslo by nemalo byť nikomu poskytnuté a mesto nikdy nepožiada užívateľa o heslo v telefonickom rozhovore, faxom, e-mailom alebo v inej neštandardnej forme komunikácie. Hneď ako užívateľ ukončí aplikáciu alebo aplikáciu chránenú heslom, mal by príslušnú stránku opustiť. Ak je pre prístup k spomenutým, heslom chráneným stránkam, používaný verejne prístupným prehliadačom, užívatelia by mali zavrieť celú svoju prácu, a pokiaľ je to možné, prečistiť všetky dočasné vyrovnávajúce pamäte alebo iné miesta, kde by toto heslo mohlo byť uložené.

S cieľom zabrániť neoprávnenému prístupu či prezradeniu, v snahe udržať presnosť údajov a zaistiť vhodné využitie informácií, boli zavedené odpovedajúce fyzické, elektronické a riadiace procedúry, ktoré chránia a zabezpečujú zhromažďované informácie.

CookieWebovské stránky mesta vo všeobecnosti nepoužívajú „trvalé“ súbory cookie. „Cookies“ sú malé dátové súbory alebo položky vo väčších súboroch, ktoré sa využívajú pre rozlíšenie návštevníkov webových stránok a zisteniu informácií behom mnohonásobných návštev stránok. Mesto používa „dočasné“ súbory cookie na niektorých častiach malacky.sk tieto dočasné súbory cookies po ukončení práce a uzavretia prehliadača nezostávajú uložené na disku počítača. Pokiaľ sa užívateľ zaregistruje na portáli malacky.sk, mesto použije trvalý súbor cookie pre uľahčenie vytvorenie takéhoto zaregistrovaného prístupu.

Používanie cookies je štandardná prax medzi internetovými stránkami. Väčšina internetových prehliadačov súbory cookie prijíma automaticky, ale obvykle môžete nastavením preferencií prehliadače súbory cookie odmietnuť alebo môžete selektívne prijímať iba niektoré z nich. Pokiaľ užívateľ príjem súborov cookie vypne, môže sa stať, že pre neho nebudú niektoré funkcie na stránkach malacky.sk dostupné a niektoré webové stránky sa v takom prípade nemusia správne zobrazovať.

Pravidlá na používanie cookiesČo sú súbory cookies?

Cookie je krátky textový súbor, ktorý navštívená webová stránka odosiela do prehliadača. Umožňuje webu zaznamenať informácie o vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Nasledujúca návšteva stránok tak môže byť jednoduchšia a produktívnejšia. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by bolo prezeranie webu oveľa zložitejšie.

Prečo používame cookies?

Súbory cookie slúžia na množstvo účelov. Cookies používame na nastavenie obsahu webových stránok vzhľadom na preferencie používateľa a optimalizáciu využitia webových stránok. Takisto sa používajú na vytvorenie anonymných, súhrnných štatistických údajov, ktoré pomáhajú analyzovať, akým spôsobom používateľ používa webové stránky. Informácie tak pomáhajú zlepšovať štruktúru a obsah stránok.

Aké cookies používame?

Používame niekoľko typov cookies, naše vlastné aj externé súbory získané od partnerov, s ktorými spolupracujeme. Súbory využívané na našich stránkach sa dajú rozdeliť na nasledujúce typy:

Analytické cookies – zbierajú informácie o tom, ako používateľ využíva webovú stránku, o type webovej stránky, z ktorej bol návštevník presmerovaný, o počte návštev používateľa a o štatistikách webovej stránky. Tieto súbory nezaznamenávajú osobné údaje, ale používajú sa na zhromažďovanie štatistík webovej stránky.

Dynamické cookies – používajú sa na uloženie informácií o reláciách. Súbory s informáciami o reláciách umožňujú navádzanie po webovej stránke bez toho, aby používateľ musel zadávať rovnaké informácie, ktoré už predtým zadal. Po zavretí prehliadača sa súbory zmažú. Trvalé cookies – zostávajú vo vašom zariadení, kým ich nezmažete. Ako môžem odstrániť alebo zablokovať cookies? Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo východiskovom nastavení. Súbory cookie je možné pomocou vášho webového prehliadača odmietnuť alebo nastaviť používanie len niektorých súborov cookie.

Obmedzenie používania cookies môže mať vplyv na niektoré funkcie, ktoré sú dôležité na optimálne fungovanie webových stránok. V prípade, že je niektorá z funkcií webových stránok nefunkčná, je vhodné skontrolovať nastavenie cookies vo webovom prehliadači a umožniť zariadeniu prijatie cookies.

Pod textom sa uvádza niekoľko odkazov, ktoré vám môžu pomôcť pri konfigurácii „cookies“ v najčastejšie používaných prehliadačoch:

Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Safari

DetiŽiadne aplikácie na malacky.sk špecificky nevyžadujú informácie od neplnoletých ani sa nesnažia zistiť, či je návštevník neplnoletý. Keďže takéto informácie nebudú špecificky identifikované ako informácie od neplnoletých, užívatelia malacky.sk by si mali byť vedomí, že sa s osobnými informáciami podanými malacky.sk neplnoletými bude zachádzať rovnakým spôsobom ako s informáciami podanými dospelými osobami.

Tretie stranyOdkazy na webové servery tretích strán, ktoré môžu byť obsiahnuté na webovom portáli malacky.sk, sú uvádzané len pre pohodlie užívateľov stránky. Ak tieto odkazy využijete, opustíte tým portál mesta Malacky. Mesto Malacky neskúma tieto webové stránky tretích strán ani ich zásady ochrany súkromia, ktoré sa môžu líšiť od prístupu mesta Malacky. Webové stránky tretích strán nepodliehajú schváleniu mesta Malacky a mesto Malacky nerobí ohľadom týchto serverov žiadne prehlásenia a za obsah týchto stránok nemôže byť zodpovedné. Na osobné údaje, ktoré sa rozhodnete poskytnúť prostredníctvom stránok nesúvisiacich tretích strán, sa nevzťahujú tieto všeobecné vyhlásenia. Pred zadaním osobných údajov vám odporúčame prečítať si zásady ochrany súkromia danej organizácie. Niektoré iné organizácie sa môžu rozhodnúť zdieľať osobné dáta s mestom Malacky a toto zdieľanie sa riadi zásadami ochrany súkromia príslušnej spoločnosti.

Duševné vlastníctvoObsah webových stánok malacky.sk je chránený autorským právom a obsahuje obrázky a grafiky niektorých tretích strán, ktoré sú požívané s ich zvolením. Ich užívanie v rozpore s právnymi predpismi je zakázané. Upozorňujeme užívateľov, že v prípade záujmu o reprodukciu či iné použitie textov, obrázkov/grafiky z týchto webových stránok, je potrebné získať povolenie od držiteľa autorských práv.

Pravidlá diskusie na elektronickom diskusnom fóre a kom entáre


Verejná diskusia a komentáre na portáli www.malacky.sk slúži na výmenu názorov, postrehov, kritiky a zasielanie pripomienok za účelom poukázať na vecné problémy občanov a mesta. Účastník diskusie a komentárov na elektronickom diskusnom fóre je povinný riadiť sa platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, základnými pravidlami slušného správania a používaním jazykovej kultúry uverejňovaných textov. Prevádzkovateľ nezodpovedá za vecný obsah príspevkov elektronického diskusného fóra a komentárov. Každý registrovaný používateľ je povinný dodržiavať Pravidlá diskusie na www.malacky.sk Diskusné príspevky, ktoré nie sú v súlade s Pravidlami diskusie na www.malacky.sk budú vymazané.
V diskusii a komentároch na www.malacky.sk je zakázané:
 • 1. Používať cudziu identitu, napríklad vystupovať v mene verejne známej osoby, alebo pod iným ako vlastným menom
 • 2. Akýmkoľvek spôsobom prezentovať osobné útoky, vyhrážky alebo obťažovanie.
 • 3. Zverejňovať vulgárne alebo inak spoločensky neprípustné príspevky
 • 4. Zverejňovať názory alebo texty podporujúce násilie, rasizmus alebo nenávisť voči jednotlivcovi alebo skupine osôb.
 • 6. Využívať diskusiu a komentáre na komerčné účely.
 • 7. Uverejňovať dohady a nepotvrdené fakty, ktoré by mohli viesť k poškodeniu dobrého mena dotknutého.
 • 8. Zverejňovať odkazy na internetové stránky, ktorých obsah nesúvisí s témou diskusie, článkom a na stránky, ktorých obsah je v rozpore so zákonmi SR
Diskusné príspevky a komentáre sú uverejnené bez gramatickej, štylistickej či jazykovej úpravy spolu s uvedením autorstva. Za obsahovú, jazykovú a štylistickú úroveň zodpovedá sám autor. Verejná diskusia a komentáre nie sú nástroj na podávanie sťažností, podnetov, či žiadostí a taktiež neslúži ako komunikačný kanál medzi občanmi a samosprávou. Užívateľ, ktorý opakovane porušil pravidlá, bude mať na portál mesta obmedzený prístup. Témy diskusného fóra, ku ktorým viac ako mesiac od posledného príspevku nikto nepridá príspevok, budú vymazané.

Podmienky pre použitie

 • Mesto Malacky je prevádzkovateľom webových stránok http://www.malacky.sk/ (ďalej len stránky). Na stránkach poskytuje informácie ako verejnú službu a vyhradzuje si právo kedykoľvek ich obsah a štruktúru zmeniť alebo aktualizovať bez predchádzajúceho upozornenia.
 • Prevádzkovateľ vyvíja maximálne úsilie, aby informácie na stránkach boli aktuálne a preto sú pravidelne upravované a kontrolované. Napriek tomu však prevádzkovateľ nemôže zaručiť nepretržitú presnosť, správnosť a aktuálnosť obsahovej stránky všetkých dokumentov. Za obsah je zodpovedný autor materiálu, ktorý je zobrazený pod každým vypublikovaným dokumentom ako kontaktná osoba aj s e mailovou adresou.
 • Pripomienky a námety k obsahu zasielajte prosím na kontaktnú adresu autora príspevku. Technické pripomienky na adresu: support@oxide.sk, webmaster@malacky.sk.
 • Využitie informácií na stránkach mesta pre vlastnú potrebu a študijné účely je povolené bez obmedzenia. Informácie môžu byť za týmto účelom tlačené, avšak nesmú byť akokoľvek upravované a menené. Publikovať obsah stránok v tlači, na iných webových stránkach alebo akýmkoľvek iným spôsobom je dovolené iba po predchádzajúcom súhlasu prevádzkovateľa stránok a s uvedením zdroja.
 • Stránky obsahujú odkazy aj na servery tretích strán. Za obsah týchto serverov prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.
 • Produkty a názvy spoločností uvedené na stránke môžu byť ochrannými známkami alebo servisnými známkami príslušných vlastníkov.
 • Podmienky použitia môžu byť podľa potreby podľa upravované.

Created by OXIDE, s.r.o.