Malacky.sk: Úvodná stránka

Dnes je 19.07.2024. Čas načítania stránky: 08:44:48. Meniny má Dušana.   

Vyhlásenie o prístupnosti

Vyhlásenie o prístupnosti

Mesto Malacky má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

 

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na www.malacky.sk.

 

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

 

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

 1. Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:
  • Pre každý netextový obsah sa neposkytnú textové alternatívy (Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah)
  • Pre dynamické multimediálne prvky, samostatný zvukový a samostatný video záznam (nahratý vopred) (Kritérium úspešnosti: 1.2.1) a Titulky (pre médiá nahraté vopred) (Kritérium úspešnosti 1.2.2) sa neposkytujú alternatívy.

  • Vytvára sa obsah, ktorý nieje možné prezentovať rôznymi spôsobmi bez straty informácií alebo štruktúry. (Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy, Kritérium úspešnosti 1.3.2 Zmysluplné poradie, Kritérium úspešnosti 1.3.5 Identifikácia účelu vstupu).

  • Používateľom nie je uľahčené prezeranie a počúvanie obsahu, vrátane oddeľovania popredia od pozadia (Kritérium úspešnosti 1.4.1 Používanie farieb, Kritérium úspešnosti 1.4.3 Kontrast (minimálny), Kritérium úspešnosti 1.4.5 Text vo forme obrázkov, Kritérium úspešnosti 1.4.10 Zmena usporiadania obsahu (reflow), Kritérium úspešnosti 1.4.11 Kontrast netextových prvkov, Kritérium úspešnosti 1.4.12 Rozloženie textu)

  • Niektoré funkcie nie sú dostupné z klávesnice (Kritérium úspešnosti 2.1.2 Žiadna pasca na klávesy)

  • Nie všetky informácie, ktoré sa automaticky aktualizujú je možné pozastaviť, zastaviť resp. skryť (Kritérium úspešnosti 2.2.2 Pauza, zastavenie, skrytie)

  • Používateľ nemá k dispozícii mechanizmus, ktorý mu umožňuje preskočiť bloky obsahu, ktoré sa opakovane objavujú na viacerých webových stránkach (Kritérium úspešnosti 2.4.1 Preskočenie blokov)

  • Nie všetky webové stránky obsahujú názvy, ktoré úplne popisujú ich tému alebo účel (Kritérium úspešnosti 2.4.2 Každá stránka má názov)

  • Účel nie každého odkazu je odvoditeľný zo samotného textu odkazu alebo z textu odkazu v kombinácii s jeho kontextom odvodeným z kódu (Kritérium úspešnosti 2.4.4 Účel odkazu (v kontexte))

  • Niektoré nadpisy a menovky nepopisujú tému alebo účel (Kritérium úspešnosti 2.4.6 Nadpisy a menovky)

  • Indikátor zamerania klávesnice nie je viditeľný. (Kritérium úspešnosti 2.4.7 Viditeľné zameranie)

  • Prednastavený jazyk na niektorých webových stránkach nieje možné odvodiť z kódu. (Kritérium úspešnosti 3.1.1 Jazyk stránky)

  • Niektorý text v inom jazyku, ako je samotná stránka, nemá definovaný zodpovedajúci jazyk. (Kritérium úspešnosti 3.1.2 Jazyk jednotlivých častí)

  • Vzhľad a ovládanie niektorých webových stránok nie sú jednotné a predvídateľné (Kritérium úspešnosti 3.2.3 Konzistentná navigácia)

  • Prvky stránok s rovnakou funkciou nie sú označené jednotne (Kritérium úspešnosti 3.2.4 Konzistentné označenie)

  • Nefunkčné označovanie chybnej položky a chábajúci opis chyby v texte pri vstupnom poli. (Kritérium úspešnosti 3.3.1 Identifikácia chýb)

  • Vzhľad a ovládanie niektorých webových stránok nie sú jednotné a predvídateľné (Kritérium úspešnosti 3.2.3 Konzistentná navigácia)

  • Prvky stránok s rovnakou funkciou nie sú označené jednotne (Kritérium úspešnosti 3.2.4 Konzistentné označenie)

  • Nefunkčné označovanie chybnej položky a chýbajúci opis chyby v texte pri vstupnom poli. (Kritérium úspešnosti 3.3.1 Identifikácia chýb)

  • Pri zadávaní vstupných informácií sa automaticky nekontrolujú chybné položky a neponúkajú sa pokyny či vhodné varianty (Kritérium úspešnosti 3.3.2 Menovky alebo pokyny)

  • Niektoré položky formulára nemajú zadefinovaný label (Kritérium úspešnosti 4.1.2 Názov, rola, hodnota)

  • Stavové správy nie sú vždy v obsahu odvodené z kódu pomocou funkcie alebo vlastností tak, aby mohli byť používateľovi prezentované prostredníctvom asistenčných technológií bez potreby zamerania (Kritérium úspešnosti 4.1.3 Stavové správy)

 2. Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:
  • Niektoré odkazy nie sú doplnené o informáciu o formáte súboru. Používateľ nie je informovaný, že hypertextový odkaz vedie na súbor iného formátu (napr. RTF, DOCX, XLS, PDF, ZIP atď.)
  • Niektoré odkazy nie sú doplnené o informáciu o veľkosti súboru.


Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 12.5.2021.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej Republiky.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 12. 5. 2021.

 

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: media@malacky.sk.

Správcom webového sídla je Mesto Malacky.

 

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk

 

Dátum spustenia webového sídla: 08/2008

Created by OXIDE, s.r.o.