Malacky.sk: Registrácia nového užívateľa

Dnes je 19.07.2024. Čas načítania stránky: 06:51:15. Meniny má Dušana.   

Registrácia nového užívateľa

Všetky údaje sú povinné!

* minimálne 6 znakov
* zadávajte bez bodky
Sčítajte číslice 4 a 1 =


REGISTRÁCIA POUŽÍVATEĽA

Registrácia používateľa na serveri nie je povinná, zaregistrovaním má však používateľ k dispozícii viac možností oproti osobám, ktoré nie sú na serveri zaregistrovaní. Informácie, ktoré používateľ vyplní na serveri v registračnom formulári, musia byť v súlade so skutočnosťou. Registrovaný používateľ je povinný v prípade zmeny akýchkoľvek údajov okamžite opraviť tieto údaje v profile používateľa, a to do 7 dní od okamihu, kedy zmena údajov nastala.

VÝHODY REGISTRÁCIE
  • používateľ má možnosť reagovať na publikované články pod vlastným nickom
  • používateľ ma možnosť prispievať svojimi príspevkami v diskusnom fóre
  • používateľ má možnosť vytvárať vlastné diskusné témy v diskusnom fóre
  • používateľ má možnosť inzerovania a spravovania vlastných inzerátov v inzercii (v príprave)
  • používateľ má možnosť vytvárať vlastné fotogalérie (v príprave)
  • používateľ má možnosť pridať vlastnú firmu do katalógu firiem
  • používateľ má možnosť pýtať sa a dávať podnety prostredníctvom modulu Otázky a podnety pre MsÚ

ZRUŠENIE REGISTRÁCIE

Registráciu si nemôže zrušiť sám používateľ. Registrácia používateľa môže by automaticky zrušená v nasledovných prípadoch:
  • V prípade porušenia pravidiel portálu
Po zrušení registrácie používateľa má prevádzkovateľ právo udržiavať informácie zadané používateľom na server po neobmedzene dlhú dobu (ide najmä o IP adresu počítača a časy prístupov (Logy) používateľa). Po zrušení registrácie používateľa zároveň na serveri zostávajú aj všetky príspevky používateľa, ktoré boli a sú verejne prístupné (ako napríklad príspevky v diskusných fórach, komentároch, inzeráty, fotogalérie).

SÚKROMIE POUŽÍVATEĽA

Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať súkromné údaje používateľa žiadnej tretej strane. Súkromnými údajmi používateľa sa na účely týchto pravidiel rozumejú všetky údaje, ktoré nie sú verejne prístupné ostatným používateľom alebo nie sú inak zdieľané (napríklad údaje, pri ktorých bolo používateľom uvedené „nezverejniť“ a pod.) a pošta, a to aj v prípade, ak je zdieľaná. IP adresa počítača a časy prístupov (Logy) používateľa sa nepovažujú za súkromný údaj používateľa.

SÚHLAS S PRAVIDLAMI WEBU

Používateľ registráciou potvrdzuje, že si prečítal Všeobecné vyhlásenia portálu www.malacky.sk, súhlasí s nimi a bude ich dodržiavať, v opačnom prípade nesie plnú zodpovednosť za ich nedodržanie.


Created by OXIDE, s.r.o.